Predstavujeme vám Alteliér kolektív. Malý, flexibilný a nezávislý tím troch autorov. Tvoríme nečakané riešenia na poli vizuálnej komunikácie. Využívame široké spektrum disciplín, medzi ktoré patria nielen grafický dizajn, fotografia, ilustrácia či animácia, ale aj inštalácia objektu, kreatívne programovanie a využitie nových materiálov. Ovplyvňuje nás súčasná hudba, móda a vizuálne umenie. Grafický dizajn vnímame ako spoločný dialóg. Pendlujeme medzi mestom a vidiekom, skúmame minulé, súčasné aj experimentálne podoby komunikácie, ktoré vychádzajú z prostredia nášho okolia a jeho obyvateľov. Aktívne sa snažíme tento priestor svojou prácou skúmať, kultivovať a prepájať.

Logo
Logotyp, značka, piktogram

Náš prístup k tvorbe loga je racionálny aj uvoľnený. Zohľadňujeme predovšetkým kontext použitia, objektívne parametre kvality spracovania, originalitu, ikonickosť, identifikáciu a zrozumiteľnosť posolstva.

Slider

Identita
Dizajn manuál, jednotná komunikácia

Riešime kľúčové body potrebné na zavedenie jednotnej vizuálnej komunikácie. Tie sú výsledkom diskusie s klientom, čím vzniká komplexný projekt aplikovateľný naprieč rôznymi médiami v tlačovom či digitálnom priestore.

Slider

Knihy
Publikácie, knižné úpravy

Tvoríme subtílne aj expresívne typografické úpravy so zreteľom na porozumenie obsahu, čitateľnosť, ergonómiu aj znevýhodnené skupiny. Využívame znalosti a skúsenosti práce s písmom, layoutom, fotografiou, ilustráciou či optických vlastností a ich vnímania.

Slider

Digitálne aplikácie
Webdizajn, online, animácia

Naša prax zahŕňa zavedenie obsahu do digitálneho prostredia, vytvorenie zrozumiteľnej online prezentácie. Uvažujeme nad zmysluplným využitím súčasných aj progresívnych technológií, súvislosťami medzi digitálnym a fyzickým priestorom.

Slider

Materiálový vývoj
Progresívne metódy

Súčasťou nášho záujmu je vývoj a aplikácia nových technológií či bio materiálov do výrobného procesu. Reagujeme na výzvy environmentálnej krízy a radi otvárame súčasné otázky.  Táto výskumná pozícia obohacuje spôsoby a metódy nášho myslenia.

Slider

@

Ivan Galdík

Ivo je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbore Vizuálna komunikácia. Jeho koncentrácia sa obracia k typografii, ilustrácii, úprave knižných titulov a experimentovaniu s digitálnymi technológiami. Jeho knihy a projekty boli umiestnené na výstavách Národnej ceny za dizajn.

 

+421 907 488 273‬
ivan.galdik@gmail.com

@

Eva Husárová

Evka je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbore Vizuálna komunikácia a Odevný dizajn. Vyniká vo vývoji nových bio materiálov, grafickej úprave publikácií, módnom dizajne a tvorbe výtvarného charakteru projektov. Jej práca bola vystavená na Českej národnej cene za dizajn aj Dizajn štúdiu ÚĽUV.

 

‭+421 904 651 043‬
eh.husarova@gmail.com

@

Marek Mati

Maro je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbore Vizuálna komunikácia. Špecializuje sa na tvorbu vizuálnych identít, digitálne technológie, typografiu, vizualizáciu dát a webdizajn. Jeho knižné úpravy boli súčasťou výstav finalistov Národnej ceny za dizajn a V4 Graduation projects.

 

‭+421 903 478 743‬
info@marekmati.com